تحویل قدرت از برهان الدین ربانی به حامد کرزی (اول جدی ۱۳۸۰)

چهار گروه سیاسی اصلی افغان در اجلاس کنفرانس بن زیر نظر سازمان ملل توافق کردند که دولت موقت به ریاست آقای کرزی قدرت به دست گیرد. آقای کرزی در اول جدی در مراسم رسمی قدرت را از آقای ربانی تحویل گرفت که از آن به عنوان نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان یاد می‌شود.

از این زمان و با روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان، مبنای رسیدن به قدرت در افغانستان تغییر کرد. از واگذاری رسمی قدرت توسط برهان الدین ربانی به حامد کرزی، این روند در افغانستان آغاز شد و مردم این کشور در طول ۱۵ سال گذشته شاهد انتقال قدرت و گرفتن قدرت از راه های خشونت بار و خونبار نبوده اند.

حامد کرزی هم پس از ۱۳ سال حکومتداری، در ماه میزان ۱۳۹۳خورشیدی، در مراسمی رسمی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، قدرت را رسما به محمد اشرف غنی رییس جمهور بعد از خودش سپرد.