درباره ما


از آنجایی که تمام برنامه های کاری و روزمره انسان ها بر اساس زمان و تقویم های مورد نیاز است دسترسی سریع و دقیق به زمان و تقویم از جمله نیازمندی های اولیه بشریت میباشد. و با وجود امکانات و فراگیر شدن اینترنت در دنیا هر لحظه با خبر شدن از زمان و بررسی رویدادها و تقویم ها کار بسیار ساده ایست. همانطوری که اکثر کشور ها با داشتن سیستم زمان با دومین کشورشان، تلاش کردند تا دسترسی سریع و دقیق را برای مردم کشورشان فراهم سازند.

ما هم با ماه ها زحمت و تلاش موفق شدیم تا سیستم زمان و تقویم رسمی افغانستان را تحت دومین time.af را به صورت متفاوت تر و مفید تر با شرایط و نیازهای فعلی هموطنان مان فعال سازی کنیم و به صورت رایگان به دسترس عموم قرار گیرد.

از جمله امکانات این سیستم میشود به موارد ذیل اشاره کرد:

نمایش ساعت و تاریخ روز شمسی ، قمری و میلادی

نمایش آب و هوای کشور   الی ۵ روز آینده

نمایش یک جمله از بزرگان ( به صورت رندوم و روزانه )

نمایش یک ماده از قانون اساسی کشور جهت رشد و ترویج قانونمندی در کشور ( به صورت رندوم و روزانه یک ماده از قانون)

نمایش تقویم و مناسبت های ماه جاری، سال جاری و ماه و سال های گذشته همراه با مناسبت ها.

تبدیل تاریخ شمسی به قمری و‌ میلادی و برعکس

معرفی هر ولایت ( به صورت رندوم‌ و روزانه جهت معلومات عمومی )

 امیدوارم تا با افزایش همچنین سیستم ها و ترویج فرهنگ حکومت داری الکترونیکی ، ارایه خدمات دولت به مردم و خدمات تجارت اینترنتی شاهد افغانستان آباد در کنار صلح سرتاسری باشیم.

محمد آصف زاهدی

مهدی حیدری