تبدیل نام اداره کشور به امارت اسلامی افغانستان (۴ عقرب ۱۳۷۶)

یک ماه پس از تصرف کابل، طالبان در چنین روزی نام رسمی کشور را از جمهوری اسلامی افغانستان به امارت اسلامی افغانستان تغیر داده و تشکیلات خود را از طریق رادیو افغانستان اعلان کردند.