تاریخ امروز

شمسیجمعه - 21 اسد 1401
21-5-1401

قمریالجمعة - 14 محرم 1444
14-1-1444

میلادیFriday - 12 August 2022
12-08-2022


  هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلافاصله در دیگری باز می شود اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم.
- هلن کلر


قانون روز:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.

مناسبت های ماه اسد

بیشتر

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز