تاریخ امروز

شمسیجمعه - 10 سرطان 1401
10-4-1401

قمریالجمعة - 1 ذوالحجة 1443
1-12-1443

میلادیFriday - 01 July 2022
01-07-2022


  فقط زمانی کاری را به فردا موکول کن که برایت اهمیت نداشته باشد که بمیری و انجامش نداده باشی.
- پابلو پیکاسو


قانون روز:

مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي شود.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز