تاریخ امروز

شمسیپنجشنبه - 5 جوزا 1401
5-3-1401

قمریالخميس - 24 شوال 1443
24-10-1443

میلادیThursday - 26 May 2022
26-05-2022


  مردی که محبوب بی چون و چرای مادرش باشد، همه عمر احساس یک فاتح را خواهد داشت، اطمینانی که به موفقیتش دارد، موفقیت واقعی را برایش به ارمغان می آورد.
- زیگموند فروید


قانون روز:

دين دولت جمهوري اسلامي افغانـستان، دين مقدس اسلام است.

تبدیل تاریخمیلادی:

سال
ماه
روز
 

شمسی:

سال
ماه
روز
 

قمری:

سال
ماه
روز