تجاوز شوروی به افغانستان (۶ جدی ۱۳۵۸)

در تاریخ ۶ جدی ۱۳۵۸، با حمله لشکر ۴۰ام اردوی سرخ به افغانستان، جنگ شوروی در افغانستان رسماً آغاز شد.

با وخیم شدن اوضاع امنیتی، در ۶ جدی تعداد زیادی از نیروهای هوابرد شوروی در کابل فرود آمدند. هم‌زمان امین به دفتر ریاست جمهوری در کاخ تاج بیگ نقل مکان کرد، زیرا گمام می‌نمود این مکان امنیت وی را از تهدیدات تأمین می‌نماید. بنا به اظهارات سرهنگ توخارینف و مریمسکی، امین از تحرکات ارتش اطلاع کامل داشت، همچنین درخواست اعزام ارتش شوروی را به شمال افغانستان در ۲۶ قوس  مطرح کرده بود.

در ۶ جدی، ۷۰۰ نفر از نفرات شوروی در یونیفرم افغانی، شامل نیروهای ویژه کی جی بی و جی آر یو از گروه‌های آلفا و زینت، مراکز مهم دولتی، نظامی و ساختمان رادیو و تلویزیون در کابل به همراه هدف اصلیشان کاخ ریاست جمهوری تاج بیگ را تصرف کردند.

در ساعت ۱۹:۰۰ عملیات نابودی مراکز ارتباطی کابل و فلج نمودن فرماندهی اردوی افغانستان توسط گروه زینت به فرماندهی کی جی بی آغاز شد. در ساعت ۱۹:۱۵، حمله به کاخ تاج بیگ آغاز شد و به صورتی که در برنامه حمله پیش‌بینی شده بود، رئیس‌جمهور حفیظ الله امین کشته شد. هم‌زمان نیز سایر اهداف تحت تصرف درآمدند، از جمله وزارت داخله که در ساعت ۱۹:۱۵ اشغال شد. عملیت تا صبح فردا، ۷ جدی به پایان رسید.