به دار آویخته شدن داکتر نجيب الله و برادرش در چهار راهي آريانا (۵ میزان ۱۳۷۵)