امضای پیمان سعدآباد یا عهدنامهٔ عدم تعرض (۱۶ سرطان ۱۳۱۶)

این پیمان ميان نمايندگان چهار کشور افغانستان ، ايران ، ترکيه و عراق به منظور استقرار صلح و امنيت در منطقه ، عدم تعرض ، تشديد روابط و همکاري هاي متقابل در ده ماده در قصر اسدآباد به امضا رسيد